آموزش

ما که هستیم؟

گروهی از معلمان مدارس و موسسات آموزشی که شاهد نیازها و مطالبات کودک و نوجوان عصر حاضر بوده ایم ما می دانیم که در مدارس چه میگذرد؟دغدغه های مدیران برای توسعه آموزشی و منابع انسانی چیست؟معلمان در حوزه های ارتباط و تکنیک‌های آموزشی با چه نوع چالش هایی مواجه‌اند؟گروه آموزش آمال علاوه بر حضور در مدارس پایتخت مربیانی در استانهای مختلف و کم برخوردار پرورش داده و با مسائل آموزشی در جوامع محلی مختلف آشناست. تحصیل و تجربه در فضاهای مدرن آموزشی جهان به ما این فرصت را داده که بتوانیم برای ارتقا فضاهای آموزشی بومی و روشهای اجرا پیشنهادهای خوبی داشته باشیم

در گروه آموزش چه می کنیم؟

 • آشنائی با موسسات آموزشی علاقمند
 • معارفه درمورد رویکرد آموزشی ، روند و چشم انداز برنامه
 • مصاحبه با مربیان برای ثبت نام دوره‌های آموزشی
 • آموزش مربیان مراکز آموزشی متقاضی در کارگاه تربیت مربی
 • اشتراک گذاری محتواهای آموزشی با مربیان آموزش دیده ، برای اجرا برنامه آمال
 • مشارکت در انتخاب برنامه درسی، متناسب با گروه و زمان مورد نیاز مرکز آموزشی
 • حمایت از اجرا یعنی مشارکت در برنامه‌های آمادگی مربیان برای آموزش به کودکان شامل مطالعه کتابهای آموزشی ،موضوعات مربوط و تمرین اجرا
 • مطالعه گزارشات اجرای مربیان در کلاس‌ها و ارایه بازخورد لازم برای توسعه و بهبود برنامه
 • جلسات درون گروهی کادر و معلمان ،مشاوره و پشتیبانی فردی معلمان
 • ارزیابی و پیمایش اجرا برنامه آموزشی کودکان و مربیان
 • کمک به غنی کردن برنامه های آموزشی و افزایش توانمندی مربیان و طراحی کارگاه های مکمل و به روز کردن تکنیک های آموزشی

انواع دوره های آموزشی

آمال چه دوره های آموزشی را برگزار می کند؟

کارگاه تئاتر شورایی

تئاتر شورایی روشی کاربردی در آموزش است که آگوستو بوال کارگردان ،مربی و پژوهشگر برزیلی براساس نظریات آموزشی پائولو فریره که به آموزش رهایی بخش معتقد است پایه گذاری شده.

کارگاه TET

دوره آموزشی کارآمدی معلم، مدل اساسی ارتباط را ارائه میدهد و چهارچوبی ارائه می کند که معلم خودش را درکلاس و درارتباط با دانش آموزان پیدا کرده و حل تعارضات درکلاس و فرصت یاددهی و یا دگیری را ارتقاء میدهد.

کارگاه TOT

کارگاه TOT مربوط به برنامه آموزش متوازن اجتماعی مالیست ،برنامه ای که مارا دعوت میکند تا برای مبارزه با چرخه فقر ،عقب ماندگی ،خشونت وبی عدالتی به موضوع توانمند سازی اجتماعی و مالی توجه لازم وکافی را درکنار برنامه های دیگر داشته باشیم.

کارگاه تیم خوب

این کارگاه تلاش مشترکیست تا با انجام یک سری فعالیت وگفتگو ،ویژگی های یک تیم خوب را بشناسیم و ببینیم آیا با تغییر نگاهی که درما ایجاد میشود ،میتوانیم در کارها وبرنامه های خود این آموزه ها را به کار برده و به مرحله اجرایی برسانیم.

ثبت نام در دوره های آموزش

امکان ثبت نام در دوره های آموزشی برای تسهیلگران

دوره های آموزشی برگزار شده

عملکرد واحد آموزش

آموزش معلمان از طریق مشارکت و تعامل با معلمان و در قالب کارگاه‌های آموزشی انجام می‌شود. آمال تا کنون 12 کارگاه آموزشی چهار روزه (32) ساعت را در سراسر ایران برگزار کرده است. در این کارگاه‌ها بیش از 300 معلم و تسهیلگر آموزش دیده و در اجرای برنامه‌ها نقش داشته‌اند.

300

تسهیلگر

30

کارگاه آموزشی

20

موسسه

30

شهرهای تحت پوشش