ما چه کار می کنیم؟

ما تلاش می کنیم تا برنامه آموزش متوازن اجماعی و مالی را معرفی کنیم ، برنامه های آموزشی متنوعی برای مربیان و تسهیلگران تدارک ببینیم ، درکنار شما راه‌های مناسبی برای اجرا و پیاده‌سازی بیابیم و تجربه کنیم و بستر مناسبی برای ثبت تجربیات و ارتباط پیدا کنیم و محیطی برای یادگیری ایجاد کنیم.

آموزش ، حمایت و هم‌افزایی سه حوزه فعالیت ما است

ما چه کار می کنیم؟

آموزش

اگر کودکان از ما بپرسند که چه کار می‌کنید؟  پاسخ ما این است که ما تلاش می کنیم تا معلمان شما لبخند بزنند و بتوانید درباره زندگی‌تان با هم صحبت کنید و تصمیم‌های خوب بگیرید.

تلاش اصلی ما در آموزش آشنایی و توانمدسازی معلمان و تسهیلگران با آمال و روش‌های آموزش نوین است در بخش آموزش ما:

  • دوره‌های آموزشی مختلفی برای معلمین و مربیان آموزشی برگذار می‌کنیم
  • محتوای قابل استفاده برای مربیان ، تسهیلگران و مدیران آموزشی تهیه می‌کنیم

حمایت

ما خود را متعهد می دانیم تا برای آموزش کودکان و جوانان تجربیات و امکانات خودمان را با شما به اشتراک بگذاریم

  • در کنار شما برای پیاده سازی آموزش‌های مالی و اجتماعی فکر می کنیم و راه‌های اجرایی مناسب با محیط آموزشی شما را پیدا می‌کنیم
  • در اجرا و شروع برنامه مشاوره می‌دهیم و در کنار مربیان و تسهیلگران شما تمرین می‌کنیم
  • برنامه‌های ویژه آموزشی مانند دوره‌های خاص یا اردوها یا رخداد‌های آموزشی را با همکاری تیم آموزشی خودتان طراحی می‌کنیم و کمک می‌کنیم تا آنرا اجرا کنید
ما چه کار می کنیم؟

هم افزایی

تغییر و بهبود نظام‌ها بدون مشارکت امکان پذیر نیست و مشارکت نیازمند روش‌هایی برای همکاری هم‌افزا و بستر ارتباطی است. ما تلاش می‌کنیم تا بستر چنین مشارکتی را فراهم کنیم.

  • سعی می‌کنیم تا تجربیات و بازخوردهای معلمین و تسهیلگران را در آموزش اجتماعی و مالی را جمع و ثبت کنیم و آنها را به اشتراک بگذاریم.
  • شبکه‌ای برای ارتباط شرکا و ذینفعان ایجاد کنیم.
  • با هم برنامه را بازبینی کنیم و راه‌های بهبود برنامه را بیابیم و محیطی یادگیرنده خلق کنیم.