چرا از شما دعوت می کنیم؟

در دنیایی که در حال گرم شدن است، تغییرات سرعت زیادی گرفته و به طور فزاینده‌ای در حال متصل شدن و گسترش روابط است و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و درگیرهای مداوم ، خشونت و افزایش نابرابری‌ها کودکان و رشد آنها را تهدید می‌کند
در دنیایی که کودکان تنهاتر می شوند اما به اشکال مختلف ارتباطات مجازی آن ها در حال گسترش است.
در دنیایی که روابط و نحوه زندگی پیچیده تر شده رقابت و نزاع برای بهترین شدن، به شکل‌های مختلف کودکان و جوانان را درگیر کرده است و سبک‌های زندگی متفاوتی در مقابل کودکان و جوانان است.

کارهای زیادی هست که نمی‌توان منتظر ماند و چیزهای زیادی هستند که می توان آنها را بهتر کرد. کودکان نیاز دارند تا توانایی‌های خود را برای ساختن آینده‌ای پایدار تر و عادلانه را بیابند.
کار و وظیفه‌ای که ما انجام می دهیم تلاش برای ترغیب کودکان به توانمندسازی اجتماعی و مالی خودشان است تا بتوانند انتخاب‌های بهتری برای خود و جامعه‌شان داشته باشند.
کودکان بهترین خط دفاعی خود در دنیایی دائما در حال تغییر و ترسناک هستند. ما باید به آنها روش‌ها و ابزارهایی ارایه دهیم که آنها را قادر می‌سازد تا به بهترین نسخه‌های ممکن از خودشان دست یابند. برای مقابله با دشواری‌ها و خطرها آنها نیاز دارند تا ریشه‌های خود و محیط رشد و بالندگی خود را بشناسند و آنرا تقویت کنند تا بتوانند سبک متعادل زندگی خود را در جوامع امروزی را کشف کنند.

اکنون ، بیش از هر زمان دیگری، نوآوری برای ساختن دنیایی بهتر، با و برای کودکان و جوانان حیاتی است. ما باید بیشتر، گسترده تر و سریعتر در کنار هم بصورت جمعی تلاش کنیم تا راه حل‌های واقعا تحول آفرین طراحی و اجرا کنیم تا هر کودکی بتواند با شرایط زندگی خودشو احساس توانمندی و رشد کند و امیدوار به تغییر باشد.

توانایی دست یابی به قابلیت‌هایمان یک نیاز است. خودشکوفایی مسئولیت ما در قبال خودمان و هستی است. راه دستیابی به این توانایی یادگیری و آموزش است و ریشه گرفتن این حس که می‌توانیم عامل تغییر باشیم و توانایی داریم تا انتخاب کنیم ، می توانیم

خیال را از واقعیت جدا کنیم، جستجو کنیم، فکر کنیم ،تحقیق کنیم و عمل کنیم.

چرا از شما دعوت می کنیم؟

برایی اقدام موثر و پایدار نیازداریم تا بتوانیم با دیگران و محیط پیرامونمان تعاملی متعادل داشته باشیم و بتوانیم منابعمان چه مالی و غیر مالی را به نحو متعادلی تجهیز کنیم و بکار گیریم.

جستجوی روشی کارآمد و موثر در ترغیب و آموزش کودکان و جوانان برای توانمندسازی اجتماعی و مالی خودشان موضوع دعوت آمال برای تلاشی همگانی برای آموزش متوازن اجتماعی و مالی است.

چرخه‌های معیوب و ناسالم فقر و فساد زمانی قابل تغییر است که ما توانایی انتخاب روش زندگی برای تغییر و بهبود را ایجاد کنیم. اینکه کودکان و جوانان برای بهبود زندگی و خلق دنیایی عادلانه تر و مسئول در قبال منابع خدادادی از جهت اجتماعی و مالی توانمد شوند دلیل تلاش ماست.

توانمندی اجتماعی و مالی با سخنرانی کردن و مطالعه کتاب‌ها ایجاد نمی‌شود ما باید تلاش کنیم تا آنها بتوانند با هم گفتگو کنند. حقوق‌شان را بشناسند و مسئولیت‌ شان را در قبال هر حقی بپذیرند. با تمرین حفاظت از منابع و پس انداز برای اقدامی ابتکاری و مفید، هدف گذاری و برنامه ریزی کنند. وقتی محیط یادگیری آن‌ها فرصتی را ایجاد کند تا نهادهای کوچک اجتماعی خودشان را بسازند و در تعامل با همدیگر و تلاش برای انجام کاری منابع‌شان ر‌ا ذخیره کنند و با برنامه ریزی و صرف منابع کاری را انجام دهند که ارزش ایجاد کند، آنها یاد خواهند گرفت که چگونه از خودشان در این دنیا پر از تغییر محافظت کنند و شایستگی های لازم برای زندگی موثر را کسب خواهند کرد.

چرا از شما دعوت می کنیم؟