چگونه با هم همکاری کنیم؟

شرکای برنامه آمال صاحبان برنامه در حوزه‌های اجرایی خود هستند و خودشان برنامه را براساس بستر فرهنگی و اجتماعی و نیازها و ارزش‌های مشترک پیش می‌برند.

از تماس اولیه با ما تا اجرای برنامه در موسسات آموزشی و ارزیابی کار ما در کنار شما هستیم و تسهیل کننده اجرای برنامه هستیم. مشارکت‌مان …. مرحله دارد.

چگونه با هم همکاری کنیم؟

1 ) آشنایی

با ما تماس بگیرید و از ما بخواهید آمال را به شما معرفی کنیم

2) هم‌فکری و برنامه ریزی

بررسی کنیم تا چگونه می‌توانید برنامه را در موسسه خودتان اجرا کنید. اهدافمان را تنظیم کنیم، محدودیت‌ها و قابلیت‌هایمان را بشناسیم با منابع و قابلیت‌های یکدیگر آشنا شویم

3) تفاهم

مشخص کنیم که از همدیگر چه انتظاراتی داریم؟ چه محدودیت‌هایی داریم؟ ارزش‌ها و اصول کارمان چیست؟ و براساس برنامه اقدام‌مان را تنظیم کنیم و قرار و مدارها و تعهدات کاری‌مان را مشخص کنیم

4) آموزش مربیان

معلمان و تسهیلگران را معرفی کنید و در برنامه‌های آموزشی ما شرکت کنید و از منابع آموزشی استفاده کنید.

5) اجرای برنامه

ما کمک می‌کنیم تا بتوانید برنامه را شروع کنید و از تجربیات ما و سایر شرکا استفاده کنید

6) بازبینی و بازخورد

ما از شما می خواهیم که بازخوردها و مشکلات اجرایی برنامه را ارایه کنید و تجربیات و عملکردتان را برای بازبینی و اصلاح برنامه به ما ارایه دهید و با هم راه‌های اجرایی بهتر و مناسب‌تری  را پیدا کنیم

آمال دعوت به تلاشی همگانی برای گسترش توانمدسازی اجتماعی و مالی کودکان و جوانان ماست، شما می‌توانید نقش‌های متفاوتی در برنامه آمال داشته باشید.
مدیر موسسه آموزشی
مربی یا تسهیلگر
پشتیبان
دانش آموز

چگونه با هم همکاری کنیم؟