آمال هم افزا

حوزه‌ی هم‌افزایی وتجربه سعی کرده ایم تا فعالیت ها و تجربیات تسهیل‌گران را جمع‌آور کنیم وامیدواریم توان آن را یابیم تا شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ارتباطی معلمان و مربیان آمال را به نحوی تسهیل کنیم که امکان ارتباط بیشتر مربیان، متخصصان، والدین، برنامه‌ریزان آموزشی و نهادهای آموزشی ایجاد گردد تا از یکدیگر بیاموزیم.

در کنار آمال باشید

فرآیند آموزشی که در طی کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی طی می‌شود از این قرار است:

  • کودکان همراه با شناخت خود و جامعه پیرامونشان تشویق می‌شوند که باشگاهی تاسیس کنند. (تاسیس نهاد اجتماعی)
  • در آن باشگاه با حقوق و مسئولیت‌های خودشان آشنا می‌شوند. (شناخت وضعیت خود و محیط پیرامونشان و حساس شدن به مسائل پیرامونشان)
  • در باشگاه پس‌انداز می‌کنند. (آغاز فعالیت مالی)
  • پروژه یا کاری (اجتماعی یا اقتصادی) را انتخاب می‌کنند. (تفاهم اجتماعی)
  • برای آن برنامه ریزی وبودجه بندی می‌کنند. (فرآیند برنامه‌ریزی)
  • و در نهایت با منابع خودشان یا منابعی که کسب می‌کنند آن‌ را اجرا می‌کنند. (فرآیند اقدام و تجربه)

همراهان ما

 

شبکه و اعضای آمال

تسهیلگران، موسسات، حامیان عزیز و سازمان های گرامی، می توانید با عضویت در آمال ما را در این مسیر یاری دهید …

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آمال است.