درباره آمال

موسسه آمال کودک و نوجوان سازمانی غیرتجاری و غیر انتفاعی است. ما در موسسه آمال با مشارکت با موسسات آموزشی تلاش می‌کنیم تا آموزش متوازن اجتماعی و مالی را به کودکان و جوانان ارایه دهیم. راهبرد اصلی ما برای توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان آموزش و توانمندسازی معلمان و تسهیلگران آموزشی است. آمال با مشارکت موسسات مختلف تلاش می‌کند تا معلمان با روش‌های آموزشی مناسب و ساختارهای نوین آموزشی آشنا شده و آنرا در عمل تجربه کنند.

ما نیز مانند شما ایمان داریم که برای توسعه پایدار و انسانی، آموزش نقشی اساسی دارد و مهمترین سلاح ما در مقابله با چرخه فقر است. ما نیز مانند بسیاری تکرار می‌کردیم که ماهی ندهید ماهی گیری یاد دهید
اما سوالی هایی هم داشتیم و داریم. چگونه آموزش دهیم؟
چه چیزی ضروری است که آموزش داده شود و چگونه ؟
آیا نظام آموزشی توانسته و می‌تواند فاصله بین غنی و ضعیف را کم کند؟ و راهی برای زندگی سالم و شکوفا ایجاد کند؟ اگر نه مشکل کجاست؟ و چه کاری می توانیم برای بهبود آن انجام دهیم ؟
موسسه آمال در پی جستجوی ما برای پیدا کردن راهی مناسب که قابل استفاده برای کودکان و جوانان در سنین مختلف و محیط‌های گوناگون باشد ایجاد شد. در جستجو ما برای آموزش بهبود سبک زندگی با آموزش متوازن اجتماعی و مالی و روش‌های آموزشی آشنا شدیم و تلاش می‌کنیم تا با مشارکت با شما آنرا یاد بگیریم.

چشم‌انداز ما

معلمان، کودکان و جوانانی که به لحاظ اجتماعی و مالی توانمند هستند. شان، حقوق و مسئولیت خود را می‌شناسند و برای بهبود جهانی عادلانه‌تر عمل می‌کنند.

برای روزی تلاش می کنیم تا شاهد باشیم نه فقط گروهی اندک بلکه تعداد چشمگیری در جامعه با نشاط و علاقه درکنارهم تلاش می کنند تا کودکان برای زندگی اجتماعی و مالی توانمند شوند و آماده شوند که تغییری در زندگی خودشان و پیرامونشان ایجاد کنند و برای آموزش این توانمندی دانش، بینش ، مهارت و زیرساخت های آنرا در اجتماع ایجاد می کنند و در مسیر ایجاد این توانایی خودشان نیز یاد می گیرند.

برای به حرکت درآمدن چنین تغییری در کودکان و جوانان باید بپذیریم که خودمان باید آن تغییری باشیم که می خواهیم. در این مسیر لازم است یادگیری و اقدام برای تغییر رکنی اساسی از زندگی ما باشد تا کودکان و جوانان هم بتوانند شایسته تر رشد کنند و به رشد خود اهمیت دهند.

مأموریت ما

مشتاق کردن کودکان به توانمندسازی اجتماعی و مالی خودشان تا بتوانند عاملان تغییر و بهبود باشند.

ماموریت ما ساده است: تلاش کنیم تا با ایجاد دانش، بینش و گسترش مهارت معلم ها و آشنایی سازمان های آموزشی با روش های آموزش مشارکت محور برنامه آموزش اجتماعی و مالی را گسترش دهیم.تا با گسترش این دیدگاه کودکان و جوانان مشتاق شوند تا به مسائل خود و اجتماعشان بپردازند ، حقوق خود را بشناسند و مسئولیت آن حقوق را درک کنند، منابع مورد نیاز خود را بیابند ، حفظ کنند و پس انداز کنند و برای اقدامات خود برنامه ریزی کنند و اقدامی برای بهبود جوامع خود پایه ریزی کنند.

راهبرد ما

رشد مشارکت عمومی به منظور رسیدن به این باور که نیاز است:

کودکان برای پذیرش مسئولیت اجتماعی و ترویج صلح و عدالت، از لحاظ اجتماعی و مالی توانمند شوند و به نحو موثری در جامعه مشارکت داشته باشند.

ما از طریق آموزش و مشارکت با مربیان و معلمان تلاش می‌کنیم تا آنان را برای آموزش توانمند ساخته و از آنان حمایت کنیم، تا فرهنگ توانمندسازی اجتماعی و مالی در جامعه گسترش یابد .نهاد آموزش خوب و موثر نیازمند کنارهم قرار گرفتن بسیاری از عوامل و ارکان است.
رویکرد و فلسفه آموزشی ، نگرش مناسب به موضوع مورد آموزش، روش آموزشی موثر، معلم ماهر و یادگیرنده، محتوی مناسب و همه جانبه برای رشد یادگیری، فضای آموزشی،محیط اجتماعی و …
بهبود همه این عوامل امری بسیار پیچیده و نیازمند منابع فردی، اجتماعی و مالی گوناگونی است و همچنین باید دائما بازنگری و بهبود یابد و نسبت به نیاز هر محیط ، اجتماع و کودکی قابلیت رشد داشته باشد.
آمال تلاش دارد تا جامعه را نسبت به آموزش متوازن اجتماعی و مالی حساس سازد و راهکارهای عملی توانمند سازی کودکان و جوانان را معرفی و قابل استفاده نماید.

ارزش‌های ما

ما متعهد به اصول و ارزش‎های محوری برای خود هستیم که لازم است در همة کارهایمان منعکس گردد. به این اصول می‌بالیم و امیدداریم که این اصول و ارزش‎ها همواره مورد توجه و تأکید همة کسانی باشد که در این برنامه همکاری می‎کنند.

تعهد

• ما در جهت مأموریت خود برای الهام بخشیدن به کودکان می‌کوشیم.
• بر خود می‏بالیم که سهمی در تغییر مثبت زندگی کودکان داشته باشیم.
• ما از هرآنچه برای تکمیل کارمان لازم است فراتر می‎رویم.

تعهداتمان را جامع و صادقانه انجام می دهیم و مسئولیت آن را می پذیریم.

مشارکت و تعلق

• ما به مشارک در سطح تصمیم‎گیری اتکا می‌کنیم.
• دیدگاه‎های کودکان و همکاران‌مان شکل دهندة تصمیمات و اقدامات ماست.
• ایمان داریم که کودکان همان ­اندازه که ذینفع این پروژه تلقی می‎شوند خودشان نیز به عنوان دست‌اندرکاران این پروژه قلمداد شوند.

ما در به ثمر رسیدن تلاشهایمان در محیطی امن، دوستانه و عادلانه میکوشیم و در ایجاد آن سهیم هستیم.
با در نظر گرفتن تنوع، مشارکت با دیگران و کار تیمی، از یادگیری هایمان لذت می بریم

عدالت، اخلاق و احترام

• ما به حقوق و مسئولیت‎های کودکان باور داریم و برای حمایت و تقویت آن می‌کوشیم.
• باید تضمین کنیم و متعهد باشیم که هیچ کودکی به خاطر کارهای ما در معرض آسیب قرار نگیرد.
• به توان فردی کودکان، معلمان، همکاران و دست‌اندرکاران خود باور داریم.

ما به نیازها و حقوق دیگران خود و احترام می گذاریم، آنها را می بینیم، درک می کنیم و توجه می کنیم.
ما به اصول اخلاقی انسانی متعهدیم و رفتار خودمان را پایش می کنیم.

صداقت و امانت

• ارتباطات ما باز و شفاف است.
• به تعهدات خود جامة عمل می پوشانیم.
• از منابع خود با صرفه‎جویی و تدبیر استفاده می کنیم.
• اعتقاد داریم که تغییر از خود ما و منش ما آغاز می شود و آنچه را می خواهیم اتفاق بیافتد خود در منش و رفتارمان رعایت می کنیم.

اقدام

• ما مخاطرات کار را درنظرگرفته‏ایم و مسئولیت اقداماتمان بر عهدة خود ماست.
• ما به توان و ظرفیت یکدیگر برای به ثمرنشستن کار ایمان داریم.
• ما برای بهبود و تغییر نظام هایی تلاش می‎کنیم که زندگی کودکان را بهبود می بخشد.

مبنای تداوم کار ما، ارزیابی تاثیرگذاری مان است.

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آمال است.