بچه‌ها سریعتر از انتظار ما بزرگ می‌شوند،
دنیا و اجتماع ما هم سریعتر از آنچه می پنداریم
در حال تغییر است
ما معتقدیم کودکان برای اینکه مسئولیت تغییر
و بهبود جامعه‌ی خودشان را بر عهده گیرند، لازم است
تا به‌شکلی متوازن، مهارت های اجتماعی و مالی را فراگیرند.
آمال دعوت به تلاشی همگانی،
برای توانمند سازی اجتماعی و مالی
کودکان و جوانان است.

ما چه می کنیم؟

آموزش متوازن اجتماعی و مالی

هدف ما افزایش امکان و توان انتخاب و اقدام برای زندگی بهتر و عادلانه تر است (توانمندسازی).

ما باور داریم که کودکان برای اینکه مسئولیت تغییر و بهبود جامعه‌ی خودشان را بر عهده گیرند. لازم است تا به‌طور متوازنی آموزش اجتماعی و مالی ببینند تا برای زندگی توانمند شوند.
توانایی اجتماعی بدون توانمندی مالی، کارآمد نیست و توانمندی مالی بدون رشد فردی و اجتماعی کافی نیست و نتایج مثبتی برای بهبود جوامع و برخورداری از زندگی عادلانه تر را به دنبال نداشته است.
آمال دعوت به تلاشی همگانی است تا کودکان و جوانان ترغیب شوند تا خودشان عاملان تغییر در اجتماعشان برای دنیایی عادلانه‌تر و برخوردارتر باشند.

چه چیزی ما را متفاوت می کند؟

برای روزی تلاش می کنیم تا شاهد باشیم نه فقط گروهی اندک بلکه تعداد چشمگیری در جامعه با نشاط و علاقه درکنارهم تلاش می کنند تا کودکان برای زندگی اجتماعی و مالی توانمند شوند و آماده شوند که تغییری در زندگی خودشان و پیرامونشان ایجاد کنند.

محورهای آموزشی

برنامه آموزشی آمال بر پنج محور شناخت و کشف خود، حق و مسئولیت، منابع و پس‌انداز، برنامه ریزی و بودجه بندی و اقدام اجتماعی یا مالی استوار است.

تئوری تغییر

آموزگاران نیازمند ایده هایی برای پاسخ به نیازهای دایما در حال تغییر کودکان هستند. آمالیب تلاش دارد تا این ایده ها و طرح ها را برای آنان فراهم نماید.

مشارکت در برنامه

آموزش معلمان از طریق مشارکت و تعامل با معلمان و در قالب کارگاه‌های آموزشی انجام می‌شود.

عضوی از خانواده آمال شوید

مربیان

مربیانی که علاقمندی در ثبت نام آمال دارند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

مدارس

مدارسی که علاقمندبه همکاری در آمال را دارند از طریق لینک زیر در کنار ما باشند:

سازمان ها

سازمان هایی که علاقمند به همکاری با آمال را دارند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

حامیان

آمال همیشه آغوش خود را برای شما حامیان مادی و معنوی باز نگهداشته، ما را در آغوش گیرید:

آیا می خواهید درباره ما بیشتر بدانید

مرکز اطلاعات آمال

موسسه آمال در حوزه های مختلف نظیر آموزش ، حمایت و هم افزایی فعالیت دارد. اگرچه عمده فعالیتهای آمال در حوزه آموزش جهتشناسایی نیازهای روز کودکان و نوجوانان بوده است ولی نیاز به مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دیگر برای تعالی و توسعه‌ی فضای آموزش موضوع مهم و قابل توجه ای می باشد.

آموزش

بیشترین بخشی که مؤسسه‌ی آمال به آن پرداخته است حوزه‌ی آموزش بوده، در این بخش با بررسی و مطالعه‌ی زیاد نیازهای روز کودکان و نوجوانان شناسایی ما معتقدیم تنگنای اصلی آموزش، معلم آشنا با نحوه‌ی تعامل با کودکان و مربیان کارآمد در این حوزه است لذا سیاست اصلی ما در حوزه‌ی آموزش توانمندسازی و آشنا کردن مربیان وتسهیل‌گران می‌باشد بدین ترتیب قادر خواهیم بود تا اثرگذاری رشد کمی و کیفی مطلوب‌تری را ایجاد کنیم.

انتشارات

آموزگاران نیازمند ایده هایی برای پاسخ به نیازهای دایما در حال تغییر کودکان هستند. آمالیب تلاش دارد تا این ایده ها و طرح ها را برای آنان فراهم نماید. هر آموزگار برای خلق محیطی یادگیرنده، نیاز دارد تا فعالیت ها و برنامه های خود را طراحی کند. آمالیب کتابخانه ای برای مربیان، آموزگاران و مدیران آموزشی است تا با طرح درس هایی متنوع در حوزه آموزش متوازن اجتماعی و مالی آشنا شوند.

آمال هم افزا

حوزه‌ی هم‌افزایی وتجربه سعی کرده ایم تا فعالیت ها و تجربیات تسهیل‌گران را جمع‌آور کنیم وامیدواریم توان آن را یابیم تا شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ارتباطی معلمان و مربیان آمال را به نحوی تسهیل کنیم که امکان ارتباط بیشتر مربیان، متخصصان، والدین، برنامه‌ریزان آموزشی و نهادهای آموزشی ایجاد گردد تا از یکدیگر بیاموزیم.

آمال پروژه

حوزه‌ی حمایت حوزه‌ایست که نیاز به مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دیگر برای تعالی و توسعه‌ی فضای آموزش و تولید محتوا دارد و از تمامی علاقه‌مندان که دغدغه‌ی تعالی آموزش دارند دعوت می‌کنیم در گسترش و توسعه‌ی آمال با ما سهیم باشند.

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آمال است.