بچه‌ها سریعتر از انتظار ما بزرگ می‌شوند،
دنیا و اجتماع ما هم سریعتر از آنچه می پنداریم
در حال تغییر است
ما معتقدیم کودکان برای اینکه مسئولیت تغییر
و بهبود جامعه‌ی خودشان را بر عهده گیرند، لازم است
تا به‌شکلی متوازن، مهارت های اجتماعی و مالی را فراگیرند.
آمال دعوت به تلاشی همگانی،
برای توانمند سازی اجتماعی و مالی
کودکان و جوانان است.

ما چه می کنیم؟

آمال ( آموزش متوازن اجتماعی و مالی )

هدف ما افزایش امکان و توان انتخاب و اقدام برای زندگی بهتر و عادلانه تر است (توانمندسازی).

ما باور داریم که کودکان برای اینکه مسئولیت تغییر و بهبود جامعه‌ی خودشان را بر عهده گیرند. لازم است تا به‌طور متوازنی آموزش اجتماعی و مالی ببینند تا برای زندگی توانمند شوند.
توانایی اجتماعی بدون توانمندی مالی، کارآمد نیست و توانمندی مالی بدون رشد فردی و اجتماعی کافی نیست و نتایج مثبتی برای بهبود جوامع و برخورداری از زندگی عادلانه تر را به دنبال نداشته است.
آمال دعوت به تلاشی همگانی است تا کودکان و جوانان ترغیب شوند تا خودشان عاملان تغییر در اجتماعشان برای دنیایی عادلانه‌تر و برخوردارتر باشند.

حوزه فعالیت ما

آمال در چه زمینه هایی فعالیت می کند

آموزش

بیشترین بخشی که مؤسسه‌ی آمال به آن پرداخته است حوزه‌ی آموزش بوده، در این بخش با بررسی و مطالعه‌ی زیاد نیازهای روز کودکان و نوجوانان شناسایی ما معتقدیم تنگنای اصلی آموزش، معلم آشنا با نحوه‌ی تعامل با کودکان و مربیان کارآمد در این حوزه است لذا سیاست اصلی ما در حوزه‌ی آموزش توانمندسازی و آشنا کردن مربیان وتسهیل‌گران می‌باشد بدین ترتیب قادر خواهیم بود تا اثرگذاری رشد کمی و کیفی مطلوب‌تری را ایجاد کنیم.

انتشارات

آموزگاران نیازمند ایده هایی برای پاسخ به نیازهای دایما در حال تغییر کودکان هستند. آمالیب تلاش دارد تا این ایده ها و طرح ها را برای آنان فراهم نماید. هر آموزگار برای خلق محیطی یادگیرنده، نیاز دارد تا فعالیت ها و برنامه های خود را طراحی کند. آمالیب کتابخانه ای برای مربیان، آموزگاران و مدیران آموزشی است تا با طرح درس هایی متنوع در حوزه آموزش متوازن اجتماعی و مالی آشنا شوند.

آمال هم افزا

حوزه‌ی هم‌افزایی وتجربه سعی کرده ایم تا فعالیت ها و تجربیات تسهیل‌گران را جمع‌آور کنیم وامیدواریم توان آن را یابیم تا شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ارتباطی معلمان و مربیان آمال را به نحوی تسهیل کنیم که امکان ارتباط بیشتر مربیان، متخصصان، والدین، برنامه‌ریزان آموزشی و نهادهای آموزشی ایجاد گردد تا از یکدیگر بیاموزیم.

آمال پروژه

حوزه‌ی حمایت حوزه‌ایست که نیاز به مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دیگر برای تعالی و توسعه‌ی فضای آموزش و تولید محتوا دارد و از تمامی علاقه‌مندان که دغدغه‌ی تعالی آموزش دارند دعوت می‌کنیم در گسترش و توسعه‌ی آمال با ما سهیم باشند.

شبکه و اعضای آمال

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

5000

طرح درس آموزشی

1000

تسهیلگر

50000

دانش آموز

100

موسسه

عضوی از خانواده آمال شوید

مربیان

مربیانی که علاقمندی در ثبت نام آمال دارند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

مدارس

مدارسی که علاقمندبه همکاری در آمال را دارند از طریق لینک زیر در کنار ما باشند:

سازمان ها

سازمان هایی که علاقمند به همکاری با آمال را دارند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

حامیان

آمال همیشه آغوش خود را برای شما حامیان مادی و معنوی باز نگهداشته، ما را در آغوش گیرید: