کارگاه آموزش مربیان آمال

 • نوع دوره:

  کارگاه آموزشی حضوری

 • مدت زمان:

  4 روز / هر روز 8 ساعت

 • ظرفیت دوره:

  25 تا 30 نفر

 • شرط پذیریش:

  ارزیابی برای شرکت در دوره

 • مدرک:

  گواهینامه پایان دوره