دیپلم افتخار افلاتون +10

اعطای دیپلم افتخار افلاتون +10 به آمال

دیپلم افتخار افلاتون +10 به پاس بیش از 10 سال تعهد و تلاش برای توسعه‌ آموزش اجتماعی و مالی و مهارت‌های ضروری زندگی به کودکان و نوجوانان و توانمندسازی آنان، از سوی مؤسسه‌ی بین‌المللی افلاتون به موسسه‌ی آمال اعطا شد.
جایزه‌ بین‌ المللی توانمندسازی اجتماعی و مالی

اعطای جایزه‌ بین‌ المللی توانمندسازی اجتماعی و مالی کودک به آمال

جایزه‌ بین‌ المللی توانمندسازی اجتماعی و مالی موسسه‌ بین‌المللی افلاتون، به دلیل ارائه‌ پروژه‌ای برجسته‌ در بخش توانمندسازی دختران به موسسه‌ آمال تعلق گرفت.