آمال پروژه

آموزگاران نیازمند ایده هایی برای پاسخ به نیازهای دایما در حال تغییر کودکان هستند. آمالیب تلاش دارد تا این ایده ها و طرح ها را برای آنان فراهم نماید. هر آموزگار برای خلق محیطی یادگیرنده، نیاز دارد تا فعالیت ها و برنامه های خود را طراحی کند. آمالیب کتابخانه ای برای مربیان، آموزگاران و مدیران آموزشی است تا با طرح درس هایی متنوع در حوزه آموزش متوازن اجتماعی و مالی آشنا شوند.

درباره آمال پروژه

فرآیند آموزشی که در طی کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی طی می‌شود از این قرار است:

  • کودکان همراه با شناخت خود و جامعه پیرامونشان تشویق می‌شوند که باشگاهی تاسیس کنند. (تاسیس نهاد اجتماعی)
  • در آن باشگاه با حقوق و مسئولیت‌های خودشان آشنا می‌شوند. (شناخت وضعیت خود و محیط پیرامونشان و حساس شدن به مسائل پیرامونشان)
  • در باشگاه پس‌انداز می‌کنند. (آغاز فعالیت مالی)
  • پروژه یا کاری (اجتماعی یا اقتصادی) را انتخاب می‌کنند. (تفاهم اجتماعی)
  • برای آن برنامه ریزی وبودجه بندی می‌کنند. (فرآیند برنامه‌ریزی)
  • و در نهایت با منابع خودشان یا منابعی که کسب می‌کنند آن‌ را اجرا می‌کنند. (فرآیند اقدام و تجربه)

پروژه های برگزار شده

پروژه های شما

شما هم می توانید ایده ها، پروژه ها و طرح های خود را با ما درمیان بزارید. آمال آماده همراهی و کمک رسانی به شما را دارد:

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه آمال است.