اعطای جایزه‌ بین‌ المللی توانمندسازی اجتماعی و مالی کودک به آمال

در کنفرانس جهانی مهارت اجتماعی و مالی که در تاریخ دهم تا دوازدهم آبان 1382 برگزار شد، جایزه‌ توانمندسازی اجتماعی و مالی موسسه‌ بین‌المللی افلاتون، به دلیل ارائه‌ پروژه‌ای برجسته‌ در بخش توانمندسازی دختران به موسسه‌ آمال تعلق گرفت.

این جایزه دستاورد تلاش جمعی همه‌ دانش‌آموزان، معلمان، مدیران و همکاران آمال است. ما سپاسگزار همه‌ کسانی هستیم که می‌کوشند آموزش‌ های اجتماعی و مالی را در کشورمان ارتقا و گسترش دهند.

جایزه‌ بین‌ المللی توانمندسازی اجتماعی و مالی